Ojcowski Park Narodowy

Zamek_w_Ojcowie_a1OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

Ojcowski Park Narodowy.

Ojcowski Park Narodowy leży w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej obejmuje środkową część Doliny Prądnika o długości ok. 12 km (od Pieskowej Skały do Prądnika Korzkiewskiego), dolną i środkową część doliny Sąspowskiej o długości 5 km oraz przyległe fragmenty wierzchowiny jurajskiej. Administracyjnie Park leży w województwie małopolskim.

Baj­ko­wość kra­jo­bra­zu – ka­nio­ny o urwi­stych ścia­nach, ster­czą­ce igły skal­ne, grupy ostań­ców – zachwyca turystów już od XIX w. Naj­bar­dziej spek­ta­ku­lar­na jest Do­li­na Prąd­ni­ka. Spo­tka­my tu wy­so­kie, na kil­ka­dzie­siąt me­trów, skały o fan­ta­zyj­nych kształ­tach, wy­wie­rzy­ska i mnó­stwo ja­skiń.

Do dyspozycji zwiedzających udostępnionych jest wiele szlaków turystycznych o łącznej długości około 40 km o zróżnicowanym poziomie trudności. Naj­bar­dziej zna­ny­mi miesz­kań­ca­mi parku są nie­to­pe­rze – spo­śród 21 ga­tun­ków ży­ją­cych w Pol­sce za­ob­ser­wo­wa­no tu 17. Obok atrakcji przyrodniczych odwiedzający może podziwiać wiele obiektów kulturowych takich jak: Jaskinia Ciemna jedna z największych jaskiń Ojcowa. Łączna długość systemu korytarzy i komór wynosi ok. 230m , Jaskinia Łokietka, Ruiny zamku Kazimierzowskiego, Muzeum Przyrodnicze Zamek w Piaskowej Skale, Gród obronny Grodzisko, Młyn Boronia, Kaplica na Wodzie, Maczuga Herkulesa.

Stałym punktem naszych wyjazdów są szkolenia z zakresu BHP, prawa pracy oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przez wykwalifikowanych szkoleniowców. Szkolenia mogą być zorganizowane w komfortowych salach konferencyjnych, jak również na otwartym terenie, jako gry zespołowe, które poprawią współpracę między pracownikami w państwa firmie.

 

Dodatkowo oferujemy państwu:

 • Paintball,
 • Wspinaczka skałkowa,
 • Jazda konna,
 • Widokowy lot balonem,
 • Warsztaty kulinarne,
 • Biesiady Regionalne,
 • Ognisko lub grill na świeżym powietrzu,
 • Wieczorne imprezy tematyczne.

 

Oferta zawiera:

 • Przejazd w obie strony,
 • Wyżywienie (śniadanie, przerwa kawowa, kolacja grillowa)
 • Ubezpieczenie NNW
 • Opiekę koordynatora wycieczki
 • Upominek od firmy

 

Jest to przykładowy plan wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego. Do każdej grupy podchodzimy indywidualnie.